Chính sách bảo mật của chúng tôi diễn tả cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập từ trang website của Tiệm Decor Nhà Xinh Yêu. Trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng đọc kỹ chính sách này.

Bằng việc sử dụng trang website của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện mô tả trong chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này, và mọi thay đổi sẽ được thông báo. Bạn nên kiểm tra chính sách bảo mật mỗi khi truy cập trang web để hiểu rõ cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân và có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với bạn.

Chính sách của chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và chỉ sử dụng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Dưới đây là các phần chính trong chính sách bảo mật của chúng tôi:

PHẠM VI XỬ LÝ THÔNG TIN

Trong phạm vi chính sách này, việc xử lý thông tin cá nhân bao gồm các hoạt động như thu thập, lưu trữ và phân tích.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân chỉ được sử dụng để phục vụ yêu cầu của bạn trừ khi bạn đồng ý sử dụng nó theo cách khác. Chúng tôi có thể thu thập tên, số điện thoại, địa chỉ, thông tin công ty hoặc tổ chức của bạn, email và ngày sinh của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi để cải thiện trải nghiệm của bạn.

CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi như việc quản lý trang web hoặc gửi email. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi pháp lý hoặc an toàn của Tiệm Decor Nhà Xinh Yêu.

QUYỀN TRUY CẬP, SỬA ĐỔI HOẶC XÓA THÔNG TIN

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn yêu cầu xóa thông tin của mình, chúng tôi sẽ thực hiện và loại bỏ thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

CAM KẾT BẢO MẬT

Tiệm Decor Nhà Xinh Yêu bảo vệ thông tin của bạn bằng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và quản lý để giảm thiểu rủi ro mất mát thông tin. Bạn có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu của mình và duy trì tính bảo mật cho thiết bị của mình.

Chúng tôi hy vọng rằng bạn hiểu và tin tưởng vào cam kết bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi.